PLAN YOUR LIFE

כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

PLAN YOUR LIFE הוא קורס הדגל של What's Next הקורס אורך כ-4 מפגשים

  • הסתיים
  • 580 שקלים חדשים
  • גבעתיים

מה בתוכנית?

קורס PLAN YOUR LIFE הוא קורס הדגל של WHAT'S NEXT הקורס אורך 4 מפגשים של 4 שעות אחת לשבוע כל משתתף עובר תהליך עמוק בו הוא בונה תכנית לחייו האישיים כל משתתף לומד כלים פרקטיים למימוש עצמי שישמשו אותו לאורך כל חייו התוכנית מחולקת ל- 4 מפגשים: מפגש 1 – KNOW YOUR LIFE מהי דרך החיים לאושר מתוך מיצוי פוטנציאל אישי כיצד משלבים בחיים את תשוקות המערב וחכמת המזרח כל משתתף עובר אבחון למצב הנוכחי בחייו כל משתתף מגלה את החוזקות שלו כל משתתף מגלה את ערכי הליבה שלו מפגש 2 – PLAN YOUR LIFE לימוד שיטה לקבלת החלטות לטווח ארוך סקירת ההזדמנויות שעומדות לרשותנו בעידן החדש כל משתתף מקבל החלטות קדימה לכל תחומי חייו כל משתתף בונה אסטרטגיה ליישום ההחלטות לשנתיים הקרובות מפגש 3 – LIVE YOUR LIFE – 5.1.21 מהו המודל שפיצח את ההתנהלות בעידן החדש בארגוני ענק? חשיבה יזמית – המפתח להצלחה במאה ה- 2021 כל משתתף בונה תכנית לניהול שגרה שנתית, שבועית ויומית כל משתתף בונה תכנית למיתוג ושיווק אישי פאנל עם אנשי מפתח שהצליחו להגיע לחיי הצלחה והגשמה – שאלות תשובות עם המשתתפים מפגש 4 – CONTROL YOUR LIFE – 12.1.22 כיצד מתמודדים עם פחדים וגורמים מנטליים מעכבים פיתוח יכולות לניהול פנימי – מנטלי, אנרגטי וגופני כל משתתף מתרגל כלים פרקטיים לשליטה ומיקוד מנטלי להטמעה בחייו האישיים אריזת תכנית לחיים – כל משתתף אורז את החוזקות והערכים, ההחלטות לטווח ארוך וקצר, השגרות השבועיות והיומיות וההחלטות לרבעון הקרוב סיכום